אודות האגודה

'הילה' הינה אגודה לקידום מקצועי מייסודה של ההסתדרות הלאומית.

ההסתדרות הלאומית הוקמה בשנת 1934 ע"י זאב ז'בוטינסקי על עקרון חמשת הממים בהם דגל ואשר לדעתו הינם צורך בסיסי של כל אזרח וכל עובד בארץ והם: מעון, מזון, מלבוש, מורה ומזור.

לשם מימוש חזונו של ז'בוטינסקי הקימה ההסתדרות הלאומית חברות בת כמו קופת חולים, חברת בניה, רשת מעונות ותנועת נוער ויחד עם זאת מעניקה ההסתדרות הלאומית לחבריה סל שירותים רחב שעיקריו הם: איגוד מקצועי נייד המגיע לעובדים בשטח, ביטוח בריאות חינם לכל חבר, קולקטיב צרכנות (מועדון 'שווה' על עיקרון השוויון של ז'בוטינסקי) ואת האגודות לקידום מקצועי בניהם 'הילה'.

החזון בהקמת 'הילה': לאפשר לכל חבר את היכולת לממש את קידומו המקצועי תוך העמדת אפשרויות מתקדמות, בתנאים נוחים למען רווחתו.

'הילה' שמה לה למטרה לבנות מנגנונים שיאפשרו לחבריה כלים לקידום מקצועי, חברתי ואישי בתנאים כלכליים נוחים בשתי דרכים עיקריות:

1. פיתוח מסגרות קידום מקצועי וקורסים המוכרים לגמול השתלמות במגוון תחומים 
ומקצועות

2. הקמה וניהול של סמינרים והשתלמויות בבתי מלון מובילים ברחבי הארץ בקשת 
רחבה של נושאים

חשוב לדעת: בהתאם להסכם הקיבוצי במגזר הציבורי, על המעסיק להעמיד עבור כל עובד תקציב ולשאת בעלות האגודה לקידום מקצועי אותה יבחר העובד.
האגודה מאפשרת גם לעובדים במגזר הפרטי להצטרף באופן עצמאי.
החברות באגודה מקנה זכאות ליציאה לאחד מהסמינרים או הקורסים המסובסדים אחת לשנה. 

העובד יכול לבחור לממש את הזכאות במסגרת סמינר שיאורגן על ידי ועד העובדים במקום העבודה או במסגרת אחד משורה ארוכה של סמינרים שהאגודה מציעה.

עובד שלא מימש את זכאותו השנתית יוכל לממש 50% מהזכאות בשנה שלאחר מכן, מבלי לגרוע בזכויות המגיעות לו בגין השנה החדשה. 

ליצירת קשר ומידע נוסף:

03-5760851

כתבו לנו

03-5760898